A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro constitúese como Entidade Pública supramunicipal por iniciativa e vontade unánime dos Concellos que forman a Comarca do Ribeiro, ala polo ano 1987, para xestionar, de forma conxunta, unha serie de servizos básicos, entre os que destacan os servizos de recollida de residuos sólidos urbáns, o Servizo Social de Base, Matadoiro Comarcal, Protección Civil e Prevención e Extinción de Incendios, Recadación, Informatización e Cultura.

 

máis información..

Lg. Fondal de Beade, S/N - 32431 - Beade - Ourense - Tel: 988 484 796 - Fax: 988 484 701 - info@ribeiro.org

AVISO LEGAL --  Mancomunidade de Concellos do Ribeiro